Bisita

Laging ako ang nagbubukas ng pinto. At nagtuturo ng daan palabas. Palabas sa buhay ko. Palayo sa puso ko.

Kaya’t kung mamaya pag-gising ko wala ka na, maiintindihan ko. Dahil ako ang nagbigay ng ideya sa iyo. Na makakaalis ka na kung gugustuhin mo.

Basta pag umalis ka na, huwag ka nang lilingon. Dahil kapag sumulyap ka pa, baka maalala kong di ako sigurado. Baka masabi ko sa’yo na di ko naman ikakandado ang pinto. Baka malaman mong umaasa ako. Na sa maikling oras na pananatili mo, baka sakaling nakabuo ka na ng sarili mong mapa pabalik dito.

At kung oo, sabihin mo lang, di ko na ipipinid ang pinto.

3 Replies to “Bisita”

  1. ‘Wag mong itaboy ang mga tao sa buhay mo, Angie. At kung minsan na hindi maiwasan gawin ang pagpapalayo sa kanila, tandaan mo lang na ang tamang tao ay hindi aalis sa buhay mo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s