So, Where Were We?

Hi, WordPress, my old friend. LOL

It has been a while since my last chika. Sorry na. I guess, life just happened. And I got new crazy stories to share. Sa sobrang dami, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Iniisip ko rin kung ikukwento ko ba rito isa-isa, ‘yung tipong catch up level talaga sa isang old friend? O bahala nang random na mabanggit ‘yung mga life updates sa mga susunod ko pang isusulat dito? Sige, pag-iisipan ko. WOW EH SO BAKIT AKO NANDITO NGAYON?

Hahaha. Ewan, old friend. Gusto ko lang sigurong bumawi sa’yo? O baka dahil handa na ulit akong magkwento?

Kung anuman ang totoong rason, ‘di ba ang mahalaga andito na ulit ako?

Sana kilala mo pa ako.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s