“Itatanggi sa sarili na ikaw pa ang hangad.”

Dahil marahil hindi na tama. Hindi na yata talaga pwede. At ayaw kong maging dahilan ng hindi mo pagtawid.

“Ang mga sakit na dulot ng

Iyong ‘di paglingon

Iyong ‘di pagtanaw

Iyong di pagtugon

Na minsan pa’y iaalay sa’yo itong gabi

At ipapanalangin kong ito na ang huli

Hindi na maghahangad

Na ‘di mo maibabalik”

Huling Gabi, Juan Miguel Severo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s